Ulusal Bilim Sempozyumu
“İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe”

10-12 Ağustos 2022 İzmir, Türkiye (Hibrit)

2022Sempozyuma Geri Sayım

0

Gün

0

Saat

0

Dakika

0

Saniye

Sempozyum Hakkında

      İstilacı yabancı türlerin (İYT) sucul ve karasal ortamlara girmesi ve yayılması, dünya çapında önemli ölçüde olumsuz ekolojik ve ekonomik etkilere yol açmaktadır. Habitat kaybının ardından İYT’ler doğal biyolojik çeşitlilik için en büyük tehdittir. Yabancı türler istemli ya da istemsiz bir şekilde yeni habitatlara giriş yapmakta uygun ekolojik şartları bulanlar istilacı özelliği kazanmaktadır. Dünya çapında yapılan çalışmalar ile İYT’lerin biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğu ve bu olumsuz etkilerin insana kadar ulaştığı görülmüştür. Bu çalışmalar evrensel olarak yerli olmayan türlerin etki mekanizmasını anlamaya, erken tespit sistemleri oluşturmaya, istila risklerini değerlendirmeye, kontrol/eradikasyon yöntemlerini ve yönetim seçenekleri belirlemeye odaklanmıştır.

Artan mobilite ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen İYT’ler ülkemizi de önemli derecede etkilemektedir. Bu sebeple ülkemizde İYT’lerin varlığı, tespiti, risk değerlendirmesi ve ekosistem üzerindeki etkilerine yönelik son yıllarda çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Ancak bu tip evrensel sorunlar ile mücadele uluslararası iş birlikleri ile ulusal hukuksal altyapıların oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği karasal ve sucul ortamlardaki istilacı yabancı türler ile mücadele için 1143/2014 tüzüğünü yayınlamış aday ve üye ülkelerin bu tüzüğe uyumu için gerekli çalışmaların yapılmasını istemiştir. Avrupa Birliğine aday ülke olarak ilgili regülasyona uyum için mevzuat, kapasite artışı, eylem planları ve pilot türler üzerinde uygulamaları içeren AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı tarafından yürütülen (IPA) II “Türkiye'de Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” isimli proje T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje faaliyetlerinden biri olarak düzenlenecek olan ulusal sempozyumda proje kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ve ülkemizde İYT’ler konusunda yapılan bilimsel çalışmaların bilim insanlarımız tarafından değerlendirileceği “İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe” ulusal sempozyumu 10-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecektir. Konu hakkında ilgili bilim insanlarını sempozyumda görmekten mutluluk duyarız.

İzmir'de görüşmek dileğiyle,
Prof.Dr. Özgür EMİROĞLU
Bilim Kurulu Başkanı

Genel Bİlgİ

KAYIT


Katılım için: Sadece dinleyici olarak sempozyuma katılacak olan katılımcıların kayıt yaptırması
 • Sempozyuma katılmak isteyenlerden kayıt ücreti alınmamaktadır, ancak info@iasymposium.org e-posta hesabına motivasyon mektubu göndermeleri gerekmektedir.
 • Başvuruları onaylandıktan sonra zoom linki katılım durumu onaylanmış katılımcılarla paylaşılacaktır.
 • Sempozyum hibrit düzende gerçekleştirilecektir. Sempozyumun resmi dili Türkçe olacaktır.
 • Sempozyuma fiziki olarak yurt içinden katılmak isteyenlerin konaklama, ulaşım masrafları karşılanmayacaktır.Kendi imkanlarıyla sempozyuma katılacaklar Eposta ile bunu belirtmelidir,fiziki olarak katılım sağlayacak olan dinleyiciler için proğram dahilinde öğle yemeği servisi sağlanacaktır. Sempozyum boyunca otelde tüm katılımcılar için öğle yemeği servisi olacaktır.

ÖZET GÖNDERİMİ


Sözlü sunum için özet göndererek programa katılacak katılımcıların kaydı

Bilgi


 • Sempozyum hibrit düzende gerçekleştirilecektir. Sempozyumun resmi dili Türkçe olacaktır. Bir yazarın bilimsel katkılarının sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Tüm katkılar Bilim Kurulu tarafından incelenecek ve sunumun kapsamı veya zamanlaması göz önünde bulundurularak sunum şekline (sözlü) karar verilecektir.


Ücret


 • Sempozyuma fiziki olarak yurt içinden katılmak isteyen ve bildiri özeti kabul edilen sözlü konuşmacıların konaklama, ulaşım ve yemek giderleri karşılanacak olup kendileriyle iletişime geçilecektir.


Özet Gönderimi


 • Özet şablona göre hazırlayacağınız Türkçe ve/veya İngilizce ÖZET'iniz en az 200 en çok 700 kelime olmalıdır. Şablonu kullanmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlgili mail adresine bildirilerinizi gönderirken çalışmanızın belirtilen oturum başlıklarından hangisi altında değerlendirilmesi istediğinizi belirtiniz.
 • Şablona göre hazırladığınız bildirinizi en geç 27 Temmuz 2022 tarihine kadar doc/word formatında info@iasymposium.org adresine göndermeniz gerekmektedir Özet Şablon'a tıklayarak indirebilirsiniz.
 • Tüm katılımcılar sempozyuma göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Çalışmanın yazarları çalışmış oldukları bilim alanı ile ilgili etik kurul raporu ya da kurum izinlerinden sorumludur bu konuda sempozyum kurullarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak çalışmayı tarafımıza gönderen yazar/yazarlara aittir. Sempozyum bu tip olumsuzluklar karşısında sorumlu değildir ve tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.


Sunum Kuralları


 • Power-Point sunum formatı, toplam 15 dk (5 dk soru-cevap). Süresinin tamamını sunuma kullanmış olan katılımcılara süre bitimi sonunda soru-cevap için ek süre verilmeyecektir.
 • Sunumlarda herkes tarafından bilinen genel ifadeler yerine çalışmanın özü odağında bilgilere yer verilmelidir.
 • Kamera, mikrofon, sunum dosyası vb. yazılım ve donanımların Zoom sistemine uygun çalışmasından yazar sorumludur.
 • Teknik hazırlıklar bittiğinde oturum programı ve zoom linki paylaşılacaktır.
 • Zoom sistemine girişte kullanıcı adı olarak katılımcı adının girilmesi zorunludur.
 • ** Zoom kullanıcı adı giriş formatı şu şekilde olmalıdır(Ad_Soyad_Kurum Adı)

Önemlİ Tarİhler

Sempozyum Tarihi

10-12 Ağustos 2022

Özet Son Gönderim Tarihi

27 Temmuz 2022

Özetlerin Kabulü

1 Ağustos 2022

Kayıt için Son Başvuru Tarihi

2 Ağustos 2022

Program

Sempozyumda işlenecek konular alt tarafta belirtilmiştir.

Konular

 • İstilacı Yabancı Bitkiler
 • İstilacı Yabancı Kuşlar
 • İstilacı Yabancı İki Yaşamlılar ve Sürüngenler
 • İstilacı Yabancı Memeliler
 • İstilacı Yabancı İç Su Balıkları
 • İYT'lerin Sosyo-Ekonomik Durumu
 • İYT'lerin Hukuksal Durumu
 • İYT'lerin Genel Durumu ve Risk Değerlendirmesi
 • İklim Değişiminin İYT'ler Üzerine Etkisi
 • Denizel İstilacı Yabancı Türler
 • Yerelleşmiş İYT'lerin Ekonomik Kullanım İmkanları
 • Dünya'da İYT'lerin Üzerine Yapılan Kontrol ve Eradikasyon Çalışmaları
Sayfanın Başına Dön

Kurullar

 • Bilim Kurulu

  • Başkan: Prof. Dr. Özgür Emiroğlu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ayşe Pınar Öztopcu Vatan - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Dr. Ayşegül İliker - Çınar Mühendislik
  • Prof. Dr. Cemal Varol Tok – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • Prof. Dr. Dinçer Ayaz - Ege Üniversitesi
  • Dr. Esra Başak- DAI
  • Prof. Dr. Evren Cabi – Namık Kemal Üniversite
  • Prof. Dr. Hasan Musa Sarı – Ege Üniversitesi
  • Prof. Dr. Hayri Duman – Gazi Üniversitesi
  • Prof.Dr.İbrahim Diler -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi - Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Kerim Çiçek - Ege Üniversitesi
  • Doç Dr. Kiraz Erciyas Yavuz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Prof. Dr. Melih Ertan Çınar - Ege Üniversitesi
  • Prof. Dr. Onur Koyuncu – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu – Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp- Gazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Utku Perktaş – Hacettepe Üniversitesi
  • Dr. Vedat Yeğen - Eğirdir Su Ürünleri Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü
  • Prof. Dr. Zeki Aytaç - Gazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Zeki Kaya – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  • Elif Deniz Ülker
  • Seda Gürleyik
  • Sercan Başkurt

İletİşİm

Sempozyum hakkında bilimsel ve organizasyonel konular için lütfen aşağıdaki "e-posta" adresine sorularınızı iletiniz.

Konum

İzmir, Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel